• Personlig service
  • Auktoriserad återförsäljare
  • I lager - leverans inom 1-3 dagar
menu Created with Sketch. times Created with Sketch. Meny
Sök
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
Varukorg

Vilket filter ska du välja och hur ofta ska du byta filter? 

 

Den här filterguiden är för filter från 3M. För att veta vilket filter du behöver bör du känna till om ämnet du ska skydda dig mot är i gas-/ång-eller partikelform (damm, rök, fibrer, dimma eller sprutdimma). Eller är det kanske en kombination? 

 

 Partikelfilter

Partikelfilter har olika skyddsklasser. Filterklassen talar om vilken koncentration av partiklar du skyddar dig emot. Det handlar inte om storleken på partiklarna. Om skyddsfaktorn är 10 så innebär det att luften innanför andningsskyddet 10 ggr renare.  

 

  •  P1: Låga koncentrationer av damm samt olje- och vattenbaserad dimma. Bör inte användas inom industrin. Skyddsfaktor 4.

 

  •  P2: Måttliga koncentrationer av damm och olje- eller vattenbaserad dimma. Skyddsfaktor 10.

 

  • P3: Högre koncentrationer av damm och olje- eller vattenbaserad dimma. Används också vid hantering av giftiga eller cancerframkallande ämnen, bakterier och virus. Skyddsfaktor 50.

 

Gas-/ångfilter

Gaser och ånger är osynliga föroreningar i luften som ofta luktar. De hänger ofta ihop med kemiska processer och kan ofta förflytta sig snabbt och långt från ursprungskällan.  Gas- och ångfilter klassas med färg och bokstav. Det finns dessutom två klasser, klass 1 används i koncentrationer upp till 1000 ppm och klass 2 upp till 5000 ppm. Utöver det finns det multifilter så som ABEK som skyddar mot flera olika typer av gaser. Blev du fundersam på vad som menas med ppm? Ppm är förkortningen för part per million och används för att beskriva koncentrationer av ämnen.

 

Tabell med 3Ms färgmarkeringar

 

Vad är ångor? Det är ämnen som har dunstat från flytande eller fast form. De kan finnas i lösningsmedel och vid målning. Ofta är de i flytande form vid rumstemperatur.

 

Hur ofta ska jag byta filter?

Gas- och ångfilter har en begränsad kapacitet. Hur ofta du behöver byta beror på vilken typ av gas/ånga det gäller, hur ”smutsig” luften är och luftfuktigheten. Något som inte är lätt att ha full koll på! Det är ganska vanligt att man använder filtren tills man känner lukt eller smak av föroreningar inne i masken.  Men det är inte bra! Försök istället göra en plan för filterbyten med en säkerhetsmarginal, dvs undvik att använda tills du känner lukt eller smak i masken. Gas/ångfilter har ett bäst före datum. Det är ett sista datum för att börja använda filtret. Tex 07/20 innebär att sista datum att börja använda filtret är juli 2020.