• Personlig service
 • Auktoriserad återförsäljare
 • I lager - leverans inom 1-3 dagar
menu Created with Sketch. times Created with Sketch. Meny
Sök
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
Varukorg

Rekommendationer för förvaring, omtorkning och hantering av belagda elektroder.

 (Denna text är hämtad från ESABs tillsattshandbok och är en rekommendation för förvaring av deras belagda elektroder).

Allmän information
Alla belagda elektroder är känsliga för fuktupptagning i större eller mindre grad. Försiktighet måste iakttagas under förvaring och hantering för att undvika fuktupptagning.

Förvaring
Alla typer av belagda elektroder tar upp fukt mycket långsamt om de förvaras under följande klimatbetingelser.

Temperatur    Relativ Luftfuktighet
5-15°C           < 60%
15-25°C         < 50%
över 25°C      < 40%


Under vintern är det möjligt att hålla en låg relativ fuktighet genom att hålla temperaturen i lagringsutrymmet minst 10°C över yttertemperaturen. Under vissa perioder på sommaren och i områden med tropiskt klimat kan en tillräckligt låg relativ fuktighet upprätthållas om luften avfuktas. Om elektroderna förvarats på en kall plats, låt dem nå omgivningstemperaturen innan förpackningen öppnas. 

 

Omtorkning

Basiska elektroder bör omtorkas före användningen närhelst tillämpningen ställer krav angående svetsmetallens vätehalt och/eller radiografiska kvalitet (ej nödvandigt for VacPac).

Rutila rostfria elektroder och basiska elektroder kan orsaka porer i svetsen om de inte lagrats under tillräckligt torra förhållanden. Omtorkning av elektroderna återställer användbarheten.

Olegerade rutila och sura elektroder behöver normalt inte torkas om. Cellulosaelektroder får inte torkas om.

Elektroder som skadats allvarligt av fukt kan normalt inte torkas om med förstklassigt resultat och bör därför kasseras

Förhållanden för omtorkning

Temperaturer och tider för omtorkning finns angivna på etiketten och i produktspecifikationen. Torktemperaturen avser temperaturen i elektrodernas huvudmassa. Torktiden mäts från den tidpunkt då torktemperaturen uppnåtts. Stapla inte mer än fyra lager elektroder i torkugnen. Det rekommenderas att belagda elektroder torkas om högst tre gånger.

 

Torrhållningsskåp

Vi har ett brett utbud av torrhållningsskåp för säker förvaring av svetselektroder.

Elektrodtorrhållare Portabel HP7 230V
Elga

Elektrodtorrhållare Portabel HP7 230V

Beställningsvara
Rek. 5 313 kr 3 988 kr
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Elektrodtorkskåp PSE-24 1P 230V AC 50/60Hz
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Elektrodtorkskåp SDE 50 3P 400V AC 50/60Hz Elektrodtorkskåp SDE 50 3P 400V AC 50/60Hz
ESAB

Elektrodtorkskåp SDE 50 3P 400V AC 50/60Hz

Beställningsvara
Rek. 29 140 kr 26 225 kr
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Torrhållningsskåp PK 5
ESAB

Torrhållningsskåp PK 5

Beställningsvara
Rek. 14 750 kr 13 275 kr
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st

Förvaringsugn

Förvaringsugnen används för mellanlagring för att undvika fuktupptagning i höljet på olegerade och låglegerade basiska elektroder och sura och rutilsura rostfria ektroder.

Elektroder som bör förvaras i ugn är:
1. Elektroder som torkats om.
2. Elektroder som tagits ut ur sin hermetiskt slutna behållare.
3. Elektroder som anses vara i gott skick och överförs direkt från lagerlokalen efter uppackning.

Förvaringsungens temperatur: 120-150°C.

 

Åtgärder på arbetsplatsen

Förvara elektroderna i eluppvärmda rörbehållare vid en lägsta temperatur av 70°C. Efter arbetet, återställ icke förbrukade elektroder till förvaringsugnen.

Missfärgning av höljet
Om färgen på elektrodhöljet ändras under lagring, skall de kasseras eller ESAB skall kontaktas.

Skadat elektrodhölje
Mekaniskt skadade elektroder ur vilket bitar av höljet saknas fungerar inte korrekt och skall kasseras.

 

 

VacPac

Elektroder i VacPac tar inte upp någon fukt under lagring. De kräver ingen omtorkning före användning förutsatt att förpackningen är oskadad, vilket indikeras av vakuum i forpackningen.

Hantering av VacPac elektroder
Skydda alltid VacPac från skador. Den yttre kartongförpackningen ger extra skydd mot mekaniska skador på metallfolien. Hantera den inre metallfolien i VacPac med särskild försiktighet. Använd inte kniv eller något annat vasst föremål för att öppna kartongförpackningen.

Före användnig av VacPac elektroder
Kontrollera att vakuum fortfarande råder i skyddsfolien. Om vakuumet gått förlorat, torka om eletroderna före användning.

Skär upp skydsfolien i ena ändan. Lämna kvar folien på paketen.

Ta inte ut mer än en elektrod åt gången, så att återstående elektroder fortfarande skyddas av förpackningen. Sätt tillbaka locket på plastkapseln.

Kassera eller torka om de elektroder som exponerats i luft i en öppnad VacPac under mer än 9 timmar.

Belagda elektroder

OK 48.00 4.0x450 mm 6,2 kg
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Filarc 35 4.0mm 6.2kg VacPac

Filarc 35 4.0mm 6.2kg VacPac

I lager
Rek. 672 kr 687 kr
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
48 E 3,2x450 mm 4 st/frp
Meltolit

48 E 3,2x450 mm 4 st/frp

I lager
Rek. 106 kr 80 kr
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Filarc 35 2.5x350 mm 4,7 kg
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st