• Personlig service
 • Auktoriserad återförsäljare
 • I lager - leverans inom 1-3 dagar
menu Created with Sketch. times Created with Sketch. Meny
Sök
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
Varukorg

Gassvetsning

Gassvetsning är en metod för att sammanfoga material, vanligtvis metaller, genom att använda värme från en gasflamma. Processen innebär att en brännbar gas (vanligtvis acetylen eller propylen) och en syrgas (oftast oxygen) blandas i rätt proportioner för att skapa en lång och het låga som används för att smälta materialen som ska sammanfogas.

Här är en övergripande beskrivning av processen:

 1. Gaserna matas från behållare i form av tub eller flaska genom separata slangar in i en regulator, där de blandas i rätt proportioner.

 2. Blandningen leds sedan genom en svetsbrännare som har ett munstycke i änden.

 3. När gasblandningen kommer ut ur brännaren, tänds den för att skapa en het låga.

 4. Operatören styr lågan över de ytor som ska svetsas, vilket smälter materialen vid kontaktpunkterna.

 5. När materialen smälter, kan de pressas ihop för att bilda en stark och permanent sammanfogning.

Gassvetsning är en äldre svetsmetod och har delvis ersatts av modernare tekniker som elektrisk bågsvetsning och MIG/MAG-svetsning. Ändå används det fortfarande i vissa fall där det är praktiskt eller ekonomiskt fördelaktigt. En anledning till att svetsmetoden håller än idag är på grund av sin flexibilitet. Den är användbar när elektricitet inte finns tillgänglig och därför lämplig när man är utomhus och arbetar ute i fält. Lågan är förhållandevis lätt att ställa in och kännetecknas av god förmåga hos smältan att överbrygga svetsgap.

En annan fördel med gassvetsning är att man med rätt utrustning även har möjlighet att värma, skära och löda vilket gör metoden väldigt flexibel. Vid förbränning av acetylen i kombination med oxygen uppnår man tillräcklig temperatur för att smälta stål, vilket gör att materialet blir möjligt att svetsa i. Detta är inte möjligt med de flesta andra bränngaser, t ex propan eller gasol.

Gasutrustning

För att säkerställa en säker och effektiv svetsningsprocess är det viktigt att använda rätt gasutrustning samt att underhålla den regelbundet och följa säkerhetsföreskrifterna.

Vid gassvetsning behövs vanligtvis följande grundläggande utrustning:

 1. Gasbehållare: En behållare i form av tub eller flaska som innehåller den gas som används vid svetsningen. Det kan vara en flaska med komprimerad gas som acetylen, argon, syre, eller en blandning av gaser som används för olika svetsmetoder. Gasflaskorna är vanligtvis gjorda av stål och har olika storlekar beroende på behovet och typen av gas.

 2. Regulator: En gasregulator fästs på gasbehållaren och används för att kontrollera och minska trycket i gasen från det höga trycket i gasflaskan till det arbetstryck som krävs för svetsningen. Regulatorn är viktig för att säkerställa en jämn och stabil fördelning till svetsbrännaren.

 3. Bakslagsskydd: Ett bakslagsskydd fungerar som en backventil och är en säkerhetsanordning som förhindrar att en låga sprids bakåt in i gasledningen. Detta är viktigt för att undvika brandrisken som uppstår vid eventuella bakslag.

 4. Gasslang: Gasslangen är en flexibel slang som kopplar regulatorn till svetsbrännaren och levererar den reglerade gasen från behållaren till svetsbrännaren. Gasslangar är utformade för att vara tåliga mot högt tryck och höga temperaturer och finns i olika längder för att passa olika svetsmaskiner.

 5. Svetsbrännare: Svetsbrännaren är det verktyg som används för att kontrollera och leverera den utströmmande gasen. Den består vanligtvis av ett handtag, munstycke och ventil som gör det möjligt för svetsaren att justera gasflödet och svetsningsflamman för att uppnå önskad svetsning.

  Om syftet är att skära eller separera metaller ansluts en skärinsats till svetsbrännaren och via en central öppning strömmar gasen och skapar en låga med hög temperatur som smälter och blåser bort metallen vid skärningslinjen. För att hålla svetsbrännaren i rätt vinkel och position under skärningsprocessen kan ett skärstöd användas.

 6. Tändare: En tändare eller tändsticka används för att tända svetsflamman i svetsbrännaren när gasflödet är igång.

Acetylen 5 liter
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Argon 5 liter
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
ArgonMix 5 liter
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st
Oxygen 5 liter
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}
st

Gas

Vid gassvetsning är det gaserna acetylen och oxygen som används. När man köper gas i behållare upp till 10 liter äger man i regel behållaren själv efter köpet medan större behållare endast hyrs av återförsäljaren och ska återlämnas när den är förbrukad.

Acetylen är en brandfarlig gas som har en hög värmeutveckling vid förbränning, vilket gör den lämplig för svetsning och skärning. Vid både gassvetsning och skärning används acetylen i kombination med syre. Vid svetsning för att producera en het låga som smälter samman metallerna som ska svetsas och vid skärning för att skära genom metaller genom en kontrollerad förbränning och bildande av slagg.

Oxygen är en viktig del av de flesta svetsprocesser. Det används som oxidationsmedel och ger förbränning vid både svetsning och skärning. När syre kombineras med brännbara gaser som acetylen, vätgas eller propylen, ökar det förbränningshastigheten dramatiskt, vilket resulterar i en mycket varm låga och därmed ett effektivt svets- eller skärningsresultat.

Se alla produkter inom Gas

Regulator

En gasregulator behöver vara noggrann för att kontrollera gasflödet, säkerställa en stabil svetsbåge och minska överflödig gasförbrukning. Den ska kunna trycksätta gasen till rätt arbetstryck, ha säkerhetsåtgärder mot läckage och vara robust för att klara krävande förhållanden. En användarvänlig design och tydliga märkningar underlättar justering av gasflöde och tryck. Kompatibilitet med olika gasflaskor och inbyggd övertryckssäkring för ytterligare skydd är viktiga egenskaper. Dessutom bör den fungera bra även vid låg yttertemperatur och vara lättavläst med synliga manometrar.

Se alla produkter inom Regulatorer

Gasslang

Att välja en pålitlig och högkvalitativ gasslang är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv svetsningsprocess. Det är också viktigt att kontrollera alla gasslangar regelbundet för att identifiera eventuella slitage eller skador och byta ut dem vid behov.

Se alla produkter inom Gasslang

Brännarsystem

Brännarsystem är en sats med t ex handtag, svets- och skärinsatser, bakslagsskydd, munstycken m m. Dessa levereras med förvaringslösningar, oftast en behändig låda, väska eller vagn, som innehåller transportabel utrustning för svetsning, skärning, lödning och värmning. Systemen är kompatibla och utbytbara mot motsvarande produkter på marknaden så det är fullt möjligt att i efterhand utöka sin verktygslåda.

Se alla produkter inom Brännarsystem

Handtag

Ett svetshandtag för gassvetsning bör vara ergonomiskt utformat för en bekväm grepposition, ha temperaturisolering för att skydda mot värme samtidigt som den har enkel justeringsmekanism för ökad precision. Den ska även ha robust konstruktion för lång livslängd och vara kompatibel med vanliga brännare och munstycken. Dessa egenskaper möjliggör effektiv, säker och bekväm gassvetsning med optimala resultat.

Se alla produkter inom Handtag

Svetsinsats

Svetsinsatsen fästs på svetsbrännarens främre ände och riktar gasflödet och svetsbågen till arbetsstycket. Svetsinsatsen bidrar till att uppnå en stabil och fokuserad svetsbåge, vilket ger exakta och fina resultat. Genom att byta ut svetsinsatsen kan man anpassa svetsflammans intensitet, bredd och form för olika metaller och tjocklekar och uppnå önskad svetsegenskap.

Se alla produkter inom Svetsinsatser

Munstycken

Det finns flera olika typer av munstycken, vilket man använder beror på arbetets karaktär. Ett skärmunstycke ger en högintensiv förbränningsflamma för att smälta och blåsa bort metaller, vilket ger exakta och rena skärningar.  Ett värmemunstycke genererar en lågintensiv låga med bred spridning, vilket lämpar sig bra vid uppvärmning, lödning och torkning. Ett mejselmunstycke skapar en koncentrerad och kraftfull förbränningsflamma som kan utnyttjas till att exempelvis ta bort svetsfogar, avlägsna rost eller forma arbetsstycken för olika ändamål. Ett sticklågemunstycke avger en smal och riktad låga, lämplig för att nå små eller trånga utrymmen medan ett ringlågemunstycke avger en bredare och jämnare låga för ytmässig uppvärmning.

Se alla produkter inom Munstycken

Skärinsats

En bra skärinsats ska kunna leverera en högintensiv och koncentrerad låga för att smälta och skära genom metaller med precision. En exakt skärning är avgörande för att uppnå önskade resultat och säkerställa att snitten är rena och jämna.

Skärinsatsen utsätts för höga temperaturer och mekaniska påfrestningar, därför ska en högkvalitativ skärinsats vara tillverkad av ett slitstarkt material som kan motstå dessa påfrestningar och behålla sina egenskaper över tid. En bra skärinsats har längre livslängd och minskar behovet av frekvent utbyte.

För att kunna utnyttja en skärinsats så väl som möjligt bör den kunna användas för att skära genom olika metaller och material, samt anpassas till olika tjocklekar av arbetsstycken. Detta ger dig flexibilitet och möjlighet att hantera olika svetsningsapplikationer och materialtyper med samma skärinsats.

Se alla produkter inom Skärinsatser

Skärstöd

Skärstöd är ett viktigt verktyg som underlättar arbetet genom att ge stabilitet och stöd för exakta skärningar genom metaller. Det hjälper dig att hålla rätt avstånd från arbetsstycket och säkerställer jämna och precisa snitt. Skärstöden finns i olika storlekar och konfigurationer för att passa olika skärare och material. Genom att rengöra skärstödet regelbundet och använda rätt inställningar för gasflödet får man bästa möjliga resultat. Med ett bra skärstöd kan du förbättra kvaliteten på dina arbetsprojekt och uppnå professionella resultat.

Se alla produkter inom Skärstöd

Undrar du något mer?

Vi på Svets och tillbehör har lång erfarenhet av gassvetsning och finns gärna till hands om du har frågor kring våra produkter och deras användningsområden – tveka inte att höra av dig till oss!

Använd kontaktformuläret nedan eller maila direkt på order@svetsochtillbehor.se eller ring oss på 0411-553600