För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Cookies och säkerhet

 

Integritetspolicy

Svets och tillbehör AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter Svets och tillbehör AB samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

 

Uppgifter som omfattas av denna policy

Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

 

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?

Svets och tillbehör AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. Svets och tillbehör AB samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den information som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem.

 

Personuppgifter Svets och tillbehör AB samlar in kommer normalt från:

 • när du registrerar dig som kund i vår webshop (avtal)
 • när du ingår avtal med Svets och tillbehör AB, till exempel som kund eller leverantör (avtal)
 • när du anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)
 • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller praktik hos oss (gäller endast i de anseenden du sökt direkt till oss och inte via en rekryterare – i de fallen är det deras integritetspolicy som gäller) (samtycke)
 • när du på något vis söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss (samtycke)

 

Vilken information sparar vi?

Generellt gäller:

 • Är du inte kund/har handlat av oss eller har registrerat dig på vår hemsida, så sparar vi ingen personlig data om dig.
 • Har du handlat av oss eller registrerat dig för ett konto hos oss så sparar vi den information du angivit. Det kan tex vara namn och adress för fakturering och leveransadress. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen.
 • När du besöker vår hemsida, så sparar vi cookies i din webbläsare. Detta behövs för att sidan ska fungera. En cookie ligger i din webläsare och inget vi sparar hos oss (läs mer om detta längre ner).
 • Data är alltid så anonym det går och vi sparar så lite vi kan/behöver.
 • Vi säljer inte och delar inte din personliga information med någon annan.
 • Svets och tillbehör AB kan komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

 

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, ansökningar till lediga tjänster eller deltagande i enkäter och undersökningar.

 

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Svets och tillbehör AB.

 

Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och faktura- eller kreditkortsbetalning i webshopen. När det gäller betalningsfunktionen i webshopen, är det Klarna och/eller DIBS som tar del av dina uppgifter. Du kan läsa mer om deras respektive rutiner för personuppgifter på deras hemsidor. Svets och Tillbehör tar endast del av informationen som krävs för att vi ska kunna fullgöra din beställning och skicka de beställda varorna till dig. Tex namn, adress och ev telefonnummer. Ev betalkortsnummer kommer ALDRIG oss tillhanda.

 

De IT-system Svets och tillbehör AB använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas.

 

Dina rättigheter

Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från Svets och tillbehör AB som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. Svets och tillbehör AB vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning och har även en intern IT-säkerhetspolicy för att undvika incidenter.

 

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Svets och tillbehör AB har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

 

Länkar och sociala medier

Alla besökare bör vara medvetna om att vår webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

 

Uppdatering av policy

Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

 

 

Cookies

När du besöker vår hemsida

Du har under tiden du är inne och handlar/besöker vår hemsida ett unikt, tillfälligt, sessionsid som raderas så fort du loggat ut (automatisk utloggning sker efter 30 minuters inaktivitet.).

 

För att hemsidan ska fungera korrekt använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen.

 

Vi använder oss av temporära cookie-filer som finns sparade så länge du är inloggad. Undantag är om du väljer automatisk inloggning. Då lagras ditt användarnamn och lösenord i en cookie-fil mellan inloggningar.

 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta innebär samtidigt att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera som de ska för dig. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

 

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas (Google Analytics)
 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/. Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

 

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök på monitor.se, kan du hämta och installera denna plugin under denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.

Annonsering: Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Start > Hjälp > Säkerhet & cookies
Meny
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms